bombayartsociety@gmail.com
 


Managing Committee

Shri. Dilip De
Shri. Chakor Doshi
Late Shri. Pranlal Bhogilal
Shri. Vijay Pokarna
Shri. Ajit Mane
Shri. Ashish Kulkarni
Smt. Sangita Jindal
Shri. Madhusudan Garg
Dr. Anil Sanganeria
Mrs. Meena Kamal
Mrs. Bharti Kamath
Hon. Smt. Supriyaji Sule (MP)
Ms. Venus Sanghvi

Shri. Rajendra Patil

Shri. Ramdas Phutane
Smt. Chitra Mete
Smt. Minali Thakkar

Prof. Anil Naik

Shri. Chandrajit Yadav

Prof. Surendra Jagtap

Shri. Ajinkya Chaulkar

Shri. Vikrant Manjrekar
Shri. Om Rajput

Prof. Narendra Vichare
Prof. Shrikant Kadam
Smt. Madhavi Gangan
Shri. Ganpat Bhadke
Shri. Ajinkya Chaulkar
Shri. Ratnadeep Adivrekar
Shri. Anil Abhange
Shri. Nilesh Kinkale

Vacant